Agenda


Zondag 24 november 2019: JubileumConcert in Grote Kerk Neede.

Aanvang 15:00, kerk open 14:30


De taakverdeling in het bestuur:

Rob - Voorzitter (tel.: 0650234526)

Roos - Secretaris, PR (tel.:0547-352345)

Petra - vice-voorzitter, presentielijst, lief & leed,

Wilco - Contact met jubileumcommissie

Jos - Penningmeester, website, muziekcommissie

Kom je niet naar de repetitie, meld je dan af bij Petra.

Liefst per mail: Petra of  Tel.: 0610893970

Lief en leed delen we graag samen! Is er iets bijzonders, geef dat dan door aan: Petra of Tel.: 0610893970

Wil je iets onder de aandacht van het bestuur brengen, schiet dan een van de bestuursleden aan, zodat we het op de eerstvolgende vergadering kunnen bespreken.